Finska Pipgillet rf.

Finska Pipgillet, registrerad sedan 2010, är föreningen för
pipentusiaster i Finland. Föreningens syfte, som dess stadgar saken
uttrycker, är att samla och sprida ut vetskap om traditioner och
föremål som hänger samman med piprökning samt i allmänhet befrämja
pipkultur och öka sina medlemmars kunskaper i ämnet.

Som medlem har man fritt inträde till föreningens möten, matinéer,
utflykter och föreläsningar. Årligen ordnas möjligheten att beställa
gillets årspipa till förmånligt pris från valda internationella
pipmakare.

En person som understöder föreningens syfte kan upptas som ordinarie
medlem i föreningen. Föreningens styrelse godkänner lämpliga
kandidater efter ansökan. Årsavgiften för år 2010 är 20 €. Ansökan för
medlemskap kan lämnas in muntligt till någon av styrelsemedlemmarna
eller skriftligt till sekreteraren per epost sihteeri snabela
piippukilta punkt fi
.

Finska Pipgillet rf

Styrelsen 2012:

Ordinarie medlemmar

  • Risto Turunen, ordförande
  • Andreas Holmberg, vice ordförande
  • Janne Moilanen, kassaförvaltare
  • Jari Tiainen
  • Risto Widenius, sekreterare

Suppleanter

  • Tuomas Räsänen
  • Markku Uotila